अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको २८औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सम्बन्धमा

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको २८औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सम्बन्धमा