परिचयपत्र वितरण सम्बन्धमा

परिचयपत्र वितरण सम्बन्धमा

विगतका वर्षहरुमा यस मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट प्रदान गर्दै आईरहेको ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र हाल सम्बन्धित स्थानीय तहबाट पारित कार्यविधि अनुसार आफ्नो स्थायी बसोबास भएको वडाको सिफारिसमा आफ्नै स्थानीय तह (नगरपालिका तथा गाँउपालिका) बाट परिचयपत्र वितरणको कार्य भैरहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ !

महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सूचनाको बारेमा अडियो रेकर्ड सुन्नुहोस् ।