माननीय मन्त्री पार्वत गुरुङज्यूको पदबहाली पछिका १०० दिनको मुख्य मुख्य उपलब्धी र भावी कार्यदिशा सम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलन

माननीय मन्त्री पार्वत गुरुङज्यूको पदबहाली पछिका १०० दिनको मुख्य मुख्य उपलब्धी र भावी कार्यदिशा सम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलन