मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस २०७७ भाद्र २० को अवसरमा सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरुको नामवली र सम्मान तथा पुरस्कारको लागि छनौटका आधारहरु


डाउनलोड फाइल: Nepali