लैंगिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान कार्यक्रम - प्रदेश १ - दिन १

लैंगिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत

प्रदेश १ मा आयोजित लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी र भूमिका बिषय

२ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमको पहिलो दिन - मिति २०७५/०८/११


डाउनलोड फाइल: Nepali