लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका अवसरमा गण्डकी प्रदेशको कार्यक्रममा माननीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ्गज्यूले दिनु भएको मन्तव्य

लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका अवसरमा गण्डकी प्रदेशको कार्यक्रममा माननीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ्गज्यूले दिनु भएको मन्तव्य

डाउनलोड फाइल: Nepali