हिंसा पीडित महिला तथा किशोरीहरुको लागि मंगला साहाना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्‍चालन गर्न (परामर्श) सेवा खरिदका लागि आशयपत्र आव्हानको सूचना

हिंसा पीडित महिला तथा किशोरीहरुको लागि मंगला साहाना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्‍चालन गर्न (परामर्श) सेवा खरिदका लागि आशयपत्र आव्हानको सूचना

डाउनलोड फाइल: Nepali