अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको २८औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको नारा :

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको २८औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको नारा :

अन्तर्राष्ट्रिय नारा :

Promoting the Participation of Persons with disabilities and their leadership : taking action on the 2030 Development Agenda

राष्ट्रिय नारा :

 “दिगो विकासको लक्ष्य, अपाङ्गतामैत्री भविष्य”