बेईजिङ घोषणा तथा कार्ययोजनाको २५ वर्ष प्रगति समिक्षा सम्बन्धी एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा

बेईजिङ घोषणा तथा कार्ययोजनाको २५ वर्ष प्रगति समिक्षा सम्बन्धी एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा