हवाई उद्धार गरिएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको विवरण

हवाई उद्धार गरिएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको विवरण