प्रतिबेदन तथा प्रकाशन


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
21 वादी समुदायका महिलाका लागि लक्षित घरविकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन - -
22 मठमन्दिरमा माग्नेहरु सम्बन्धी गरिएको अध्ययन प्रतिबेदन - -
23 समाज कल्याण केन्द्र, वृद्धाश्रम (पशुपति काठमाडौ) लाई व्यवस्थापन करारमा दिने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन - -
24 दिवा सेवा केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन २०७४ - -
25 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७२ / ०७३ ) - -
26 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७१ / ०७२ ) - -
27 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७० / ०७१ ) - -
28 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७० - -
29 सरकारद्वारा सञ्चालित बालकल्याण गृहहरुको व्यवस्थापन सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन - -
30 मानव वेचबिखन तथा घरेलु हिंसाबाट प्रभावितका लागि संचालित पुनस्र्थापना तथा सेवा केन्द्र सम्बन्धी अध्ययन प्रतिबेदन, २०७३ - -