नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

ताजा जानकारी :
2080 साल श्रावण 1 गते देखि मिति 2080 चैत 30 गतेसम्मको हवाई उद्धारको विवरण    |    UNESCO Prize for Girls and Womens Education का लागि दरखास्त आह्वान गरिएको।    |    प्रेस विज्ञप्ति    |    राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कार सम्बन्धी सूचना।    |    राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नती पुरस्कार वितरण कार्यविधी, 2080    |    Press Release    |    दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि,2077 बमोजिम हवाई उद्धार गरिएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको मिति 2080 साल श्रावण 1 गते देखि मिति 2080 माघ 29 गतेसम्मको विवरण    |    आह्वान    |    प्रेस विज्ञप्ती    |    बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, 2080 (मस्यौदा)    |    बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति 2080 को मस्यौदा सम्बन्धी सूचना।    |    स्वत प्रकाशन 2080-81 कार्त्तिक-पुस    |    प्रतिभा डवली कार्यक्रममा नविन सोच/ईनोभेटिभ आइडिया पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।    |    सशक्तीकरण जर्नलको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना    |    दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि,2077 बमोजिम हवाई उद्धार गरिएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको मिति 2080 साल श्रावण 1 गते देखि मिति 2080 पुस 29 सम्मको विवरण    |    दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि,2077 बमोजिम हवाई उद्धार गरिएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको मिति 2080 साल श्रावण 1 गते देखि मिति 2080 पुस 29 सम्मको विवरण    |    दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि,2077 बमोजिम हवाई उद्धार गरिएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको मिति 2080 साल श्रावण 1 गते देखि मिति 2080 पुस 29 सम्मको विवरण    |    राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति, 2077 को कार्यान्वयन कार्ययोजना    |    पुनर्स्थापना केन्द्र संचालन निर्देशिका, 2068    |    मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिवेदन, 2079    |    स्नातकोत्तर तह शोधपत्र सहयोग सम्बन्धी सूचना    |    केन्द्रीय जेष्ठ नागरिक समितिको रिक्त सदस्य पदका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना    |    आ.व. 2080/81 को वार्षिक विकास कार्यक्रम र विनियोजित बजेट    |    राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, 2074    |    राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति कार्ययोजना 2080    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, 2080    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, 2080    |    राष्ट्रिय बालबालिका नीति, 2080    |    सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, 2080    |    "लैंगिक हिंसा निवारण तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रण कार्यक्रम र सामाजिक विकास कार्यक्रमबाट विभिन्न संघ संस्थालाई दिने अनुदान" कार्यक्रम संचालनको लागि स्थानीय तहबाट आवेदन माग गर्ने सम्बन्धी सूचन।    |    महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, 1979    |    महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानूनको सङ्ग्रह, 2079    |    महिलाको हक र अधिकारलाई सम्बोधन गर्न बनेका कानूनहरुको संगालो 2069    |    बालबालिका सम्बन्धी कानुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख व्यवस्था, 2071    |    लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिहरुका लागि तयार गरिएको कार्य क्षेत्रगत शर्त (Terms of Reference - TOR)    |    ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति र संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने सम्बन्धी सूचना    |    ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति र संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने सम्बन्धी सूचना    |    वृद्धावस्था सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कार्योजना, 2002    |    स्वत प्रकाशन 2079 2080    |    सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक प्रगति    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, 2006    |    अपाङ्गता महासन्धि, 2006    |    वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ. व. 2079/080    |    ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने ज्येष्ठ नागरिक तथा संस्थाले पुरस्कारका लागि आवेदन गर्ने विषयको सूचना    |    आशयपत्रदाताहरुको आशयपत्र छनौट गरी संक्षिप्त सुचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    |    आँखा शिविर सेवा संचालन सम्बन्धमा    |    ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नियमावली, 2065    |    लैड्डिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, 2067    |    लैड्डिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, 2067    |    मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, 2064    |    समाज कल्याण ऐन, 2049    |    बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, 2072    |    बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, 2078    |    बालबालिका सम्बन्धी ऐन, 2075    |    बालबालिका सम्बन्धी ऐन, 2075    |    बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, 2076    |    ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, 2063    |    ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, 2063    |    घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, 2066    |    घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) नियमावली, 2067    |    कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, 2071    |    एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, 2070    |    आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, 2067    |    अपाड्डता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, 2077    |    अपाड्डता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, 2074    |    अपाड्डता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, 2074    |    हवाई उद्धारको विवरण    |    ज्येष्ठ नागरिक मिलनकेन्द्र तथा दिवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन अनुदानको लागि प्रस्ताव पेश गर्न    |    प्रेस विज्ञप्ती    |    सशक्तीकरण जर्नल, 2080    |    लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिहरुका लागि तयार गरिएको कार्य क्षेत्रगत शर्त (Terms of Reference - TOR)    |    CEDAW को सातौं आवधिक प्रतिवेदन    |    अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि, 2078 (मस्यौदा)    |    अपाङ्गता सम्बन्धी 10 वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना (मस्यौदा)    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय नीति, 2078 (मस्यौदा)    |    स्वत प्रकाशन 2079 2080    |    मङ्गला-सहाना पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी    |    मानव बेचबिखन विरुद्धकव सत्रौ दिवस 20 भाद्र, 2080 को नारा    |    पुरस्कार तथा सम्मानका लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा सूचना    |    मन्त्रीज्यूको पद वहालिको 100 दिनमा मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका मुख्य कार्य    |    हिंसा पीडित महिला तथा किशोरीहरुलाई सुरक्षित रुपमा पुनर्स्थापना गर्न राष्ट्रियस्तरको मंगला सहाना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि आव्हानको सूचना-2080     |    दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि बमोजिम हवाई उद्धार गरिएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको मिति 2079 साल श्रावण 1 गते देखि मिति 2080 अषाढ 31 सम्मको विवरण    |    हवाई उद्धार गरिएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको मिति 2079 साल श्रावण 1 गते देखि चैत्र 30 सम्म    |    प्रेस विज्ञप्ति    |    हवाई उद्धार गरिएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको मिति 2079 साल श्रावण 1 गते देखि चैत्र 30 सम्म    |    रास्ट्रपति महिला उधमी समुन्नति पुरस्कार वितरण कार्यविधि, 2079    |    स्नातककोत्तर तह शोध सहयोग (Master Research Support )कार्यक्रममा आफ्नो शोधपत्र (Thesis) प्रस्तुतीकरण /अन्तर्वाताका लागि सम्पर्क गर्न आउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमा जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको सूचना ।    |    महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानूनको सङ्ग्रह, 2079    |    प्रेस विज्ञप्ति    |    प्रेस विज्ञप्ति    |    अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिमा सदस्य मनोनयन सम्बन्धी सूचना : सूचना नं. 3    |    अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिमा सदस्य मनोनयन सम्बन्धी सूचना : सूचना नं. 2    |    अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिमा सदस्य मनोनयन सम्बन्धी सूचना : सूचना नं. 1    |    "सशक्तीकरण" जर्नलको लागि लेखेरकचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना    |    प्रेस विज्ञप्ति    |    सशक्तीकरण जर्नल, 2079    |    स्नातकोत्तर तह शोध सहयोग सम्बन्धी सूचना    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको 31 औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको नारा    |    प्रेस विज्ञप्ति    |    मिलन केन्द्रहरुको लागी प्रस्ताव आह्वान गर्न दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन    |    पुरुष सन्जाल सदस्यहरुको सूचिकृत गर्ने सम्बन्धमा    |    ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, 2079    |    स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण तथा सन्चालन सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना    |    सशक्तीकरण जर्नल, 2078    |    प्रेस विज्ञप्ति    |    भर्तुअल छलफल तथा सहभागिता को सम्बन्धमा    |    प्रेश विज्ञप्ती    |    प्रेश विज्ञप्ती    |    58‌औं राष्ट्रिय बाल दिवस 2079 भदौ 29 को नाराः "बालमैत्री समाजको आधारः जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार"    |    सशक्तीकरण जर्नल 2079    |    पुरस्कार तथा सम्मानका लागि आवेदन सम्बन्धमा    |    LD14 Environmental Assessment and Review Framework FINAL DRAFT    |    LD11 IEE_Sudurpaschim Province FINAL DRAFT    |    LD11 IEE_Lumbini Province FINAL DRAFT    |    LD11 IEE MP-Bhaktapur FINAL DRAFT    |    प्रेश विज्ञप्ती    |    58औं बाल दिवसको नारा    |    बिनियोजित बजेट रकम सम्बन्धमा ।    |    महिला विकास र लैङिक मुलप्रवाहीकरणका लागि मौजुदा कानुनहरु तथा कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन 2078    |    हवाई उद्धार गरिएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको मिति 2078 साल श्रावण 1 गते देखि मिति 2079/2/31    |    प्रेष विज्ञप्ति    |    बालबालिका संम्वन्धी नियमावली 2078    |    हवाई उद्धार गरिएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको मिति 2078 साल श्रावण 1 गते देखि मिति 2079/1/31    |    राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नती पुरस्कार वितरण कार्यविधि, 2078    |    बाल प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सुचना    |    सुचना    |    प्रेष विज्ञप्ति    |    112 औं अन्तरास्ट्रिय महिला दिवस, 2078    |    आह्वान    |    हवाई उद्धार गरिएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको मिति 2078 साल श्रावण 1 गते देखि मिति 2078/10/29 सम्मको विवरण    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय नीति, 2078 (मस्यौदा)    |    आ.व. 2078/79 को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति    |    सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, 2064 को दफा 5 को उपदफा (3) र नियमावलीको नियम 3 बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण ।    |    शोधपत्र(Thesis) मा विधार्थीहरुलाई सहभागी गराइने सम्बन्धी विस्तृत सूचना    |    लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभिया वर्ष 2076 को वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना आ. व. 2076/77    |    लैगिंक हिंसा निवारण कोष(सञ्चालन)नियमावली, 2067 संशोधन सहित 2076    |    अपाङ्गता स्रोत पुस्तिका 2078    |    हवाई उद्धार प्रगति 2078/4/1-2078/9/30 सम्म    |    हवाइ उद्धार प्रगति पुस मसान्त सम्म 2079    |    हवाई उद्धार प्रगति 2078/4/1-2078/9/20 सम्म    |    शोधपत्र(Thesis) मा विधार्थीहरुलाई सहभागी गराइने सम्बन्धी विस्तृत सूचना    |    प्रथम राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति    |    ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण तथा सन्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, 2078    |    स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सुचना( माननीय मन्त्रीस्तरको मिती 2078/9/1 को निर्णयानुसार)    |    पुरुष सन्जाल सदस्यहरुको सुचीक्रूत गर्ने सम्बन्धमा    |    लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सुचना    |    अपाङ्गता ग्राम निर्माण तथा सञ्चालन कार्यवविधि, 2078    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको 30औँ अन्तराष्ट्रिय दिवस    |    लैङ्गिक हिसां विरुध को 16 दिने अभियान प्रेस विज्ञपती    |    लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियान सम्बन्धमा शुभकामना    |    लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियानमा मन्त्रालयको आव्हान    |    अन्तराष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा    |    लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय नारा    |    लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय नारा    |    सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक प्रगति    |    सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक प्रगति    |    वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन    |    सशर्त अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धमा।    |    वडादशैका साइत सम्बन्धमा    |    प्रेस विज्ञप्ति 2078-06-15    |    दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना    |    MOFCOM/China (2021) छात्रवृत्ति कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।    |    उपयुक्त उम्मेदवार मनोनयन गर्ने बारे।    |    राय सुझावको लागि पत्र    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय कार्ययोजना    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त प्रणाली सम्बन्धि निर्देशिका, 2078    |    31 औं अन्तराष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस नारा    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँच युक्त प्रणाली सम्बन्धि निर्देशिका 2078 को मस्यौदा सम्बन्धमा।    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय कार्ययोजना आ.व. 2077/78-2086/87 मस्यौदा सम्बन्धमा।    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचका लागि पहुँचयुक्त प्रणाली सम्बन्धि निर्देशिका, 2078 राय तथा सुझावको लागि    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय कार्ययोजना, राय तथा सुझावको लागि    |    हवाइ उद्धार प्रगति 2078    |    आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, 2067    |    मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, 2064    |    घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, 2066    |    कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दूर्व्यवहार (निवारण) ऐन, 2071    |    बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, 2072    |    JDS (2022) छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।    |    सरकारी इमेल    |    57 औं राष्ट्रिय बाल दिवस नारा    |    57 राष्ट्रिय बाल दिवस प्रेस विज्ञप्ती    |    मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको नारा    |    मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसमा प्रदान गरिने पुरस्कार सिफारिस आह्वान सम्बन्धी सूचना ।    |    मानव बेचविखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको नारा प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना।    |    हिंसा पीडित महिला तथा किशोरिहरुलाई सुरक्षित र पुनर्स्थापना गर्न अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन पुनर्स्थापना केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने समबन्धी कार्यक्षेत्रगत सर्तहरु    |    मंगला साहाना दिर्घकालिन पुनर्स्थापना केन्द्र सन्चालनको लागि पेश भएका आशयपत्र दताको मुल्यान्कनका आधारहरु    |    हिंसा पीडित महिला तथा किशोरिहरुको लागि मंगला साहाना दिर्घकालिन पुनर्स्थापना केन्द्र सन्चालन गर्न (परामर्श ) सेवा खरिद्का लागि आशयपत्र आव्हानको सुचना    |    निजामति सेवा पुरस्कारको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना    |    सुचिकृत हुने बारेको सूचना    |    अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि,2078 को मसौदामा राय/सुझाब उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा    |   
 • श्रीमान सचिव दिनेश भट्टराईज्यूको स्वागत

 • श्रीमान सचिव सुमनराज अर्यालज्यूको विदाई

 • नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश अर्न्तगत् महिला उद्यम समितिले शुक्रबारदेखि विराटनगरमा सञ्चालन गरेको दुई दिने महिला उद्यमशिलता प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्नुहुँदै माननीय मन्त्री भगबती चौधरीज्यु।

 • नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश अर्न्तगत् महिला उद्यम समितिले शुक्रबारदेखि विराटनगरमा सञ्चालन गरेको दुई दिने महिला उद्यमशिलता प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्नुहुँदै माननीय मन्त्री भगबती चौधरीज्यु।

 • भारतीय जेष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष जे आर गुप्ता लगायत भारतीय जेष्ठ नागरिक महासंघका केन्द्रिय पदाधिकारीहरुसँग माननीय मन्त्री भगबती चौधरीज्यू द्वारा महत्वपूर्ण भेटघाट, अनुभव आदान-प्रदान, र आगामी योजना बारे छलफल हुँदै।

 • भारतीय जेष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष जे आर गुप्ता लगायत भारतीय जेष्ठ नागरिक महासंघका केन्द्रिय पदाधिकारीहरुसँग माननीय मन्त्री भगबती चौधरीज्यू द्वारा महत्वपूर्ण भेटघाट, अनुभव आदान-प्रदान, र आगामी योजना बारे छलफल हुँदै।

 • भारतीय जेष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष जे आर गुप्ता लगायत भारतीय जेष्ठ नागरिक महासंघका केन्द्रिय पदाधिकारीहरुसँग माननीय मन्त्री भगबती चौधरीज्यू द्वारा महत्वपूर्ण भेटघाट, अनुभव आदान-प्रदान, र आगामी योजना बारे छलफल हुँदै।

 • माननीय मन्त्री भगवती चाैधरीज्यू, सुनसरी जिल्लाकाे बर्जु गाँउपालिकाका विभिन्न स्थानमा भएकाे आगलागीबाट भएकाे क्षतिकाे अवलाेकन तथा पिडिहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै।

 • माननीय मन्त्री भगवती चाैधरीज्यू, सुनसरी जिल्लाकाे बर्जु गाँउपालिकाका विभिन्न स्थानमा भएकाे आगलागीबाट भएकाे क्षतिकाे अवलाेकन तथा पिडिहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै।

 • माननीय मन्त्री भगबती चाैधरीज्यू UN नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रम: Ring the Bell for Gender Equality मा सहभागी हुनु हुँदै।

 • माननीय मन्त्री भगबती चाैधरीज्यू UN नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रम: Ring the Bell for Gender Equality मा सहभागी हुनु हुँदै।

 • माननीय मन्त्री भगबती चाैधरीज्यू UN नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रम: Ring the Bell for Gender Equality मा सहभागी हुनु हुँदै।

 • माननीय मन्त्रीज्यू नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदुत H.E. Ms Riina-Riikka Heikka सँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुँदै।

 • 114 औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु।

 • 114 औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु।

 • 114 औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु।

 • 114 औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु।

 • 114 औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु।

 • बर्जु गाउँपालिका वडा नं. 4 सुनसरी का आगलागी पिडित 27 घर-परिवार लाई माननीय मन्त्री भगबती चौधरीको पहलमा राहत सामग्री वितरण हुँदै।

 • अमेरिकाको न्यूयोर्कमा 68 औं युएन वुमनको ‘द कमिसन अन दि स्टाटस अफ वुमन’मा सहभागि हुँदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरी।

 • अमेरिकाको न्यूयोर्कमा 68 औं युएन वुमनको ‘द कमिसन अन दि स्टाटस अफ वुमन’मा सहभागि हुँदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरी।

 • माननीय मन्त्रीज्यु याैनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायकाे संगठन मितिनी नेपालका पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी पश्चात।

 • माननीय मन्त्रीज्यू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकाे टाेलीसँग वार्ता गर्नु हुँदै।

 • माननीय मन्त्री श्री भगबती चौधरी ज्यू मन्त्रालयमा पद बहाली गर्नुहुँदै।

 • लैगिंक हिंसा विरुद्बको 16 दिने अभियान मनाउने सन्दर्भमा खिचिएका केही तस्विरहरु

 • लैगिंक हिंसा विरुद्बको 16 दिने अभियान मनाउने सन्दर्भमा खिचिएका केही तस्विरहरु

 • मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको सत्रौं राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूल समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु।

 • मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको सत्रौं राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूल समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु।

 • मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको सत्रौं राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूल समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु।

 • मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको सत्रौं राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूल समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु।

 • मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको सत्रौं राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूल समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु।

 • MOWCSC Program

 • MOWCSC Program

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको मूह समारोहको कार्यक्रममा

 • लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको 16 दिने अभियानको र्याली

परिचय

"ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन ऋण व्यवस्था कार्यक्रम" को रूपमा आ.व. 2039/040 मा शुरु भएको महिला विकास अभियान कार्यक्रमहरूबाट प्राप्त उपलब्धि, अनुभव र समसामयिक आवश्यकताका आधारमा 2052 असोज 6 गते " महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय" को स्थापना भयो । महिला तथा समाजका विभिन्न वर्गको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरण गर्दै दिगो शान्ति एवं विकासमा उनीहरूको भूमिकालाई सशक्त बनाउने कार्यमा संलग्न महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नाम बालबालिकालाई अझ उच्च प्राथमिकता दिने हेतुले 2057 मा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी "महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय" नामाकरण गरियो । 2075 सालबाट यस मन्त्रालयको नाम महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय रहेको छ ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, 2074 आनुसार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनको साथै अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षणका विषयहरु तोकिएका छन् । यसै गरी अनाथ बालबालिका, असहाय महिला, बृद्धरबृद्धा, अपाङ्गरअशक्तको संरक्षण, बालबालिकाको कल्याण, ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र कल्याण, महिला कल्याण तथा सीप विकास पनि यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछन् । यस मन्त्रालयको दायरा भित्र राष्ट्रिय महिला आयोग, समाज कल्याण परिषद्, समाज कल्याण केन्द्र बृद्धाश्रम र बाल मन्दिरका विषयहरु पनि पर्दछन् ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण सम्बन्धी राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संघरसंस्थासंग सम्पर्क र समन्वय तथा परिचालन र सरकारी तथा गैर सरकारी संघ र संस्थाद्वारा कार्यान्वयन गरिएका महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने लगायत धर्मपुत्ररधर्मपुत्री, लैंङ्गकि हिंसा सम्बन्धी विषयहरु पनि नेपाल सरकार -कार्य विभाजन) नियमावली, 2074 अनुसार यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्न आउँदछ ।

यसरी विभिन्न नीति, ऐन, नियम -कानूनहरु), दीर्घकालीन तथा आवधिक योजनाहरु, नेपाल पक्ष भएका क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा इच्छाधिन आलेखहरु, नेपाल पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा-सम्मेलनहरु यस मन्त्रालयका कार्यादेशका आधारहरु हुन । यस बमोजिम मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र तेश्रो लिङ्गी समेतको ... थप पढ्नुहोस्

भगबती चौधरी

भगबती चौधरी

मन्त्री

दिनेश भट्टराई

दिनेश भट्टराई

सचिव

इन्दु घिमिरे

इन्दु घिमिरे

प्रवक्ता
फोन न:9851150374
ईमेल: sp@mowcsc.gov.np

चिरन्जीवी भण्डारी

चिरन्जीवी भण्डारी

सूचना अधिकारी
फोन नं.: 9851255354
इमेल: info@mowcsc.gov.np

UNESCO Prize for Girls and Womens Education का लागि दरखास्त आह्वान गरिएको।

प्रकाशित मिति :2024-04-07

राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कार सम्बन्धी सूचना।

प्रकाशित मिति :2024-03-26

आह्वान

प्रकाशित मिति :2024-02-25

बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति 2080 को मस्यौदा सम्बन्धी सूचना।

प्रकाशित मिति :2024-02-16

प्रतिभा डवली कार्यक्रममा नविन सोच/ईनोभेटिभ आइडिया पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

प्रकाशित मिति :2024-02-02

सशक्तीकरण जर्नलको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति :30-01-2024

स्नातकोत्तर तह शोधपत्र सहयोग सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति :2024/01/15

केन्द्रीय जेष्ठ नागरिक समितिको रिक्त सदस्य पदका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति :2024-01-17

सबै हेर्नुहोस
Sorry! Data is not available.
सबै हेर्नुहोस

स्वत प्रकाशन 2080-81 कार्त्तिक-पुस

प्रकाशित मिति :2024-02-09

स्वत प्रकाशन 2079 2080

प्रकाशित मिति :2080/07/02

स्वत प्रकाशन 2079 2080

प्रकाशित मिति :2023-07-23

आ.व. 2078/79 को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति

प्रकाशित मिति :2022-02-14

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, 2064 को दफा 5 को उपदफा (3) र नियमावलीको नियम 3 बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण ।

प्रकाशित मिति :2022-02-14

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

प्रकाशित मिति :2021-10-31

सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक प्रगति

प्रकाशित मिति :2021-10-31

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरीएको विवरण

प्रकाशित मिति : 2021-07-14

सबै हेर्नुहोस
शिर्षक

महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, 1979

प्रकाशित मिति :2024-01-10 15:37:46

Download

वृद्धावस्था सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कार्योजना, 2002

प्रकाशित मिति :2023-12-10 14:48:20

Download

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, 2006

प्रकाशित मिति :2023-10-31 14:56:42

Download
सबै हेर्नुहोस
शिर्षक

बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, 2080 (मस्यौदा)

प्रकाशित मिति :2024-02-16 11:23:40

Download

अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, 2080

प्रकाशित मिति :2024-01-14 14:47:54

Download

राष्ट्रिय बालबालिका नीति, 2080

प्रकाशित मिति :2024-01-14 14:11:11

Download

राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, 2077

प्रकाशित मिति :2021-12-05 11:27:51

Download
सबै हेर्नुहोस
शिर्षक

राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, 2074

प्रकाशित मिति :2024-01-18 09:48:47

Download

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नियमावली, 2065

प्रकाशित मिति :2023-10-05 15:13:14

Download

लैड्डिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, 2067

प्रकाशित मिति :2023-10-05 15:12:49

Download

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, 2064

प्रकाशित मिति :2023-10-05 15:12:33

Download
सबै हेर्नुहोस
शिर्षक

राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नती पुरस्कार वितरण कार्यविधी, 2080

प्रकाशित मिति :2024-03-25 13:45:45

Download

पुनर्स्थापना केन्द्र संचालन निर्देशिका, 2068

प्रकाशित मिति :2024-01-22 15:00:14

Download

राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति कार्ययोजना 2080

प्रकाशित मिति :2024-01-17 14:57:19

Download

सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, 2080

प्रकाशित मिति :2024-01-12 10:29:56

Download
सबै हेर्नुहोस

महत्वपूर्ण सेवाहरु

ममता विस्ट

ममता विस्ट


लैङ्गिक हिंसा निवारण सम्पर्क व्यक्ति
सम्पर्क नं. :9851311112
इमेल :gbvps.mowcsc@gmail.com
विस्तृत विवरण
नीता शर्मा

नीता शर्मा


हवाई उद्दार सम्पर्क व्यक्ति
सम्पर्क नं. :9851255254
इमेल :pup.mowcsc@gmail.com
विस्तृत विवरण

मुख्य प्रकाशनहरु

फोटो ग्यालरी