निर्देशिका तथा कार्यविधि


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ - -
2 बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि २०७५ - -
3 सडक वालवालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७५ - -
4 बाल गृह सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ - -
5 दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुकालागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ - -
6 ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने अनुदान सम्बन्धी (नमूना) कार्यविधि–२०७५ - -
7 अपांगता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने अनुदान सम्बन्धी (नमूना) कार्यविधि–२०७५ - -
8 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण, नमूना कार्यविधि -
9 संस्थालाई दिइने अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ - -
10 अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना तथा सहयोगी कक्ष (हेल्पडेस्क) सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ - -