निर्देशिका तथा कार्यविधि


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
21 अपांगता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने अनुदान सम्बन्धी (नमूना) कार्यविधि–२०७५ - -
22 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण, नमूना कार्यविधि -
23 संस्थालाई दिइने अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ - -
24 अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना तथा सहयोगी कक्ष (हेल्पडेस्क) सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ - -
25 मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा संलग्न सरोकारहरुका लागि मनोसामाजिक मनोविमर्श निर्देशिका - -
26 बाल हेल्पलाइन संचालन कार्यविधि, २०६४ - -
27 अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हवाई यात्रामा दिइने छुट वा सहुलियत सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३ - -
28 श्रमजीवी महिलाहरुप्रती डान्स रेस्टुरेन्ट, डान्स बार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पिडान नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका २०६५ - -
29 छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका, २०६४ - -
30 अपाङ्गता भएका व्यक्तिकालागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ - -