निर्देशिका तथा कार्यविधि


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
21 अपाङ्गता भएका व्यक्तिकालागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ - -
22 सि. वि. आर. कार्यक्रम संचालन निर्देशिका - -
23 ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्योपचार सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६१ - -
24 पुनर्स्थापना केन्द्र संचालन निर्देशिका पहिलो संशोधन २०७२ - -
25 मानव बेचबिखन विरुद्धको स्थानीय समिति (गठन तथा परिचालन) निर्देशिका २०७० - -
26 संस्थालाई दिइने अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ - -
27 अपाङ्गता परिचयपत्र निर्देशिका, २०६५ संशोधन - -
28 सिंहदरबार परिसर भित्र निजामती कर्मचारीका शिशुहरुको लागि संचालित दिवा शिशु स्याहार केन्द्र संचालन कार्यविधि २०७१ - -
29 सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (अर्थ मन्त्रालय) - -
30 ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितरण निर्देशिका २०७४ - -