निर्देशिका तथा कार्यविधि


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
31 मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा संलग्न सरोकारहरुका लागि मनोसामाजिक मनोविमर्श निर्देशिका - -
32 बाल हेल्पलाइन संचालन कार्यविधि, २०६४ - -
33 अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हवाई यात्रामा दिइने छुट वा सहुलियत सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३ - -
34 श्रमजीवी महिलाहरुप्रती डान्स रेस्टुरेन्ट, डान्स बार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पिडान नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका २०६५ - -
35 छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका, २०६४ - -
36 अपाङ्गता भएका व्यक्तिकालागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ - -
37 सि. वि. आर. कार्यक्रम संचालन निर्देशिका - -
38 ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्योपचार सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६१ - -
39 पुनर्स्थापना केन्द्र संचालन निर्देशिका पहिलो संशोधन २०७२ - -
40 मानव बेचबिखन विरुद्धको स्थानीय समिति (गठन तथा परिचालन) निर्देशिका २०७० - -