निर्देशिका तथा कार्यविधि


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
41 संस्थालाई दिइने अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ - -
42 अपाङ्गता परिचयपत्र निर्देशिका, २०६५ संशोधन - -
43 सिंहदरबार परिसर भित्र निजामती कर्मचारीका शिशुहरुको लागि संचालित दिवा शिशु स्याहार केन्द्र संचालन कार्यविधि २०७१ - -
44 सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (अर्थ मन्त्रालय) - -
45 ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितरण निर्देशिका २०७४ - -