अपांगता सहायक सामग्रीको भन्सार छुट सिफारिस सम्बन्धमा

अपांगता सहायक सामग्रीको भन्सार छुट सिफारिस सम्बन्धमा

साबिकमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट जिल्ला प्रशाशन कार्यालयमा सिफारिस पठाउने प्राबधान रहेकोमा अब उक्त कार्य स्थानीय तहले गर्ने