महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयवीच अन्तर्कृया

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयवीच 2075 आश्विन 1 गते अन्तर्कृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सातै प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्री सचिव र महिला महाशाखा प्रमुखको उपस्थतिमा भएको उक्त कार्यक्रममा 11 वुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।