नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

सचिव श्री चन्द्र कुमार घिमिरेज्यूको विदाई कार्यक्रम