नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

बर्जु गाउँपालिका वडा नं. 4 सुनसरी का आगलागी पिडित 27 घर-परिवार लाई माननीय मन्त्री भगबती चौधरीको पहलमा राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम।