नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

छैठौं राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस (2081) को सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्बारा आयोजित मूल समारोह कार्यक्रम