सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मिति २०७७ वैशाख देखि २०७७ असार मसान्तसम्मको सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाको विवरण


डाउनलोड फाइल: Nepali