नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

लैंगिक हिंसा बिरुद्धको 16 दिने अभियान कार्यक्रम - प्रदेश 3 - दिन 1

लैंगिक हिंसा बिरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत

प्रदेश 3 मा आयोजित लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी र भूमिका बिषय

2 दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमको पहिलो दिन - मिति 2075/08/09