नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

लैंगिक हिंसा बिरुद्धको 16 दिने अभियान कार्यक्रम - प्रदेश 1 - दिन 1