नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्रीलंकाबाट मानव बेचबिखन पीडित महिलाको उद्धार सम्बन्धमा