नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

उपयुक्त उम्मेदवार मनोनयन गर्ने बारे।