नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

अन्तराष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा