नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियान सम्बन्धमा शुभकामना