नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

बाल प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सुचना