नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

मानव बेचबिखन विरुद्धकव सत्रौ दिवस 20 भाद्र, 2080 को नारा