नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कार सम्बन्धी सूचना।