मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्दको चौधौं राष्ट्रिय दिवस २०७७ मनाउने सम्बन्धी सूचना