मानव बेचबिखन विरुद्धको चौधौं राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा पुरस्कार तथा सम्मानको लागि आवेदन दिने बारे जरुरी सूचना