मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको १२ औं राष्ट्रिय दिवसका लागि संभावित नारा सम्बन्धमा

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको १२ औं राष्ट्रिय दिवस २०७५ भाद्र २० गते यस वर्षका लागि संभावित नाराहरु सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय तथा संङ्घ/संस्थाहरुबाट २०७५ श्रावण २० गते भित्रमा इमेल ठेगाना nccht.nepal@gmail.com एवम् roshanidevikarki@gmail.com मा साथै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण शाखामा उपलब्ध गराईदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।