मन्त्रालय आन्तर्गतका निकाय

 

  1. महिला तथा बालबालिका विभाग 
  2. केन्द्रीय बालकल्याण  समिति 
  3. समाज कल्याण परिसद