फोटो

5
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको निर्देशन समितिको बैठक मिति २०७६।०१।३१
5
महिला, बालबालिका तथा ज्येठ नागरिक मन्त्रालय र UN Women बीच भएको MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम
6
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव श्री बुद्धिबहादुर खड्काको सेवा निवृत्त हुँदाको बिदाई कार्यक्रम
7
मन्त्रालय सम्बन्धित नाराहरु
3
तस्बिरहरु झलक १
8
तस्बिरहरु झलक २