प्रतिबेदन तथा प्रकाशन


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम-बुलेटिन वर्ष :१ अंक: १: २०७६ असार - -
2 The Sixth Periodic Report of THE GOVERNMENT OF NEPAL on Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) - -
3 RESPONSE OF THE GOVERNMENT OF NEPAL TO THE LIST OF ISSUES AND QUESTIONS IN RELATION TO THE SIXTH PERIODIC REPORT OF NEPAL ADOPTED BY THE COMMITTEE ON THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN - -
4 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ( आ.व. २०७४ / ०७५ ) - -
5 घरेलु तथा लैंगिक हिंसासम्बन्धी कानूनी सचेतना पुस्तिका २०७५ - -
6 लैंगिक हिंसा र कानुनी प्रावधान २०७५ - -
7 महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा विरुद्ध प्रश्न उत्तर संगालो २०७५ - -
8 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७३ / ०७४ ) - -
9 सशक्तीकरण जोर्नल, २०७५ - -
10 CEDAW छेठौ प्रतिवेदन - -