प्रतिबेदन तथा प्रकाशन


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
11 घरेलु तथा लैंगिक हिंसासम्बन्धी कानूनी सचेतना पुस्तिका २०७५ - -
12 लैंगिक हिंसा र कानुनी प्रावधान २०७५ - -
13 महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा विरुद्ध प्रश्न उत्तर संगालो २०७५ - -
14 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७३ / ०७४ ) - -
15 सशक्तीकरण जोर्नल, २०७५ - -
16 CEDAW छेठौ प्रतिवेदन - -
17 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिबेदन २०७४ - -
18 लक्षित वर्ग कल्याणका लागि संचालन भएका कार्यक्रमहरु बाट सेवाग्राहीहरुको सन्तुष्टि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिबेदन - -
19 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सहायक सामग्री उत्पादन र वितरणको प्रभावकारिता अध्ययन - -
20 मन्त्रालयबाट अनुदानमा सञ्चालित गैह्रसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन २०७५ - -