Government Of Nepal

Ministry of Women, Children and Senior Citizens

Singhadurbar, Kathmandu

Working Procedure

S.N Title
1 ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितरण निर्देशिका 2074 Download
2 सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, 2075 (अर्थ मन्त्रालय) Download
3 सिंहदरबार परिसर भित्र निजामती कर्मचारीका शिशुहरुको लागि संचालित दिवा शिशु स्याहार केन्द्र संचालन कार Download
4 अपाङ्गता परिचयपत्र निर्देशिका, 2065 संशोधन Download
5 संस्थालाई दिइने अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका, 2073 Download
6 मानव बेचबिखन विरुद्धको स्थानीय समिति (गठन तथा परिचालन) निर्देशिका 2070 Download
7 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवसीय पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, 2079 Download
8 ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्योपचार सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, 2061 Download
9 सि. वि. आर. कार्यक्रम संचालन निर्देशिका Download
10 अपाङ्गता भएका व्यक्तिकालागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, 2069 Download
11 छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका, 2064 Download
12 श्रमजीवी महिलाहरुप्रती डान्स रेस्टुरेन्ट, डान्स बार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पिडान नियन्त्रण गर Download
13 अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हवाई यात्रामा दिइने छुट वा सहुलियत सम्बन्धी कार्यविधि, 2063 Download
14 बाल हेल्पलाइन संचालन कार्यविधि, 2064 Download
15 मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा संलग्न सरोकारहरुका लागि मनोसामाजिक मनोविमर्श निर्देशिका Download
16 अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना तथा सहयोगी कक्ष (हेल्पडेस्क) सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, 2071 Download
17 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण, नमूना कार्यविधि Download
18 अपांगता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने अनुदान सम्बन्धी Download
19 ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने अनुदान सम्बन्धी (नमून Download
20 बाल गृह सञ्चालन कार्यविधि, 2075 Download
21 सडक वालवालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि 2075 Download
22 बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि 2075 Download
23 राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि 2075 Download
24 बाल संरक्षण आर्थिक राहत सहयोग कार्यविधि, 2076 Download
25 लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि पुरुष सञ्जाल (Male Leader Network) परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, 2075 Download
26 ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका ब्यक्ति, महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई स्थानीय तह म Download
27 ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (नमूना) कार्यविधि, 2076 Download
28 प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता नागरिक ग्राम स्थापना तथा संचालनको लागि प्रदेश सरकार (सामाजिक वि Download
29 विपन्न तथा जेहन्दार विशोरीलाई प्राविधिक विषयिको उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ती उपलब्ध गराउने कार्यविधि, 2 Download
30 राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, 2076 Download
31 बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 नेपाल सञ्चालन कार्यविधि, 2076 Download
32 बालबालिका खोजतलास नम्बर 104 सञ्चालन निर्देशिका, 2076 Download
33 सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, 2076 Download
34 अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संरक्षणको लागि स्थापना भएका बालगृहलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यव Download
35 लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिहरुको क्षेत्रगत कार्यशर्त Download
36 दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविध Download
37 तथ्याङ्क तथा अभिलेख अद्यावधिक गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ Download
38 महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, 2077 Download
39 महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, 2077 Download
40 सृजनशील बाल प्रतिभा प्रोत्साहन कार्यविधि, 2077 Download
41 विद्यावारिधी गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिने अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, 2077 Download
42 अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि,२०७८ Download
43 अपाङ्गता ग्राम निर्माण तथा सञ्चालन कार्यवविधि, 2078 Download
44 Rastrapati Mahila udhyami Samunnati Puraskar Karyabidhi, 2078 Download