Government Of Nepal

Ministry of Women, Children and Senior Citizens

Singhadurbar, Kathmandu

Others

14 May
2019

तलब भत्ताको व्यवस्था सम्बन्ध

Read More
31 May
2019

प्रथम राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस, 2076 सम्बन्धमाप्रथम राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस, 2076 सम्बन्धमा

Read More
31 May
2019

प्रथम राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस, 2076 सम्बन्धमाप्रथम राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस, 2076 सम्बन्धमा

Read More
06 June
2019

हवाई उद्धार गरिएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको विवरण 2076।03।11

Read More
16 June
2019

माननीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री तथा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका नेता श्री थम माया था

Read More
15 Jan
2020

माननीय मन्त्री श्री पार्वत गुरुङज्यूले माघे संक्रान्ति । मकर संक्रान्ति । माघी पर्वका अवसरमा दिनुभएक

Read More
08 Oct
2020

संस्थागत अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, 2077

Read More
21 Sep
2021

National Action Plan for Persons with Disabilities Regarding the draft 2077 / 78-2086 / 87.

Read More
21 Sep
2021

Regarding the draft of Directive 2078 on Accessibility System for Persons with Disabilities.

Read More