Government Of Nepal

Ministry of Women, Children and Senior Citizens

Singhadurbar, Kathmandu

News & Notices

16 Jan
2019

CEDAW छेठौ प्रतिवेदनमा प्राप्त list of issues सुझाव पठाउने सम्बन्धी सूचना

Read More
16 Jan
2019

मानवबेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको 12 औं राष्ट्रिय दिवस

Read More
16 Jan
2019

अपांगता सहायक सामग्रीको भन्सार छुट सिफारिस सम्बन्धमा

Read More
16 Jan
2019

स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने महिला विकास कार्यक्रमको परिचय, उद्देश्य र कार्यान्वयन विधि

Read More
16 Jan
2019

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयवीच अन्तर्कृया

Read More
16 Jan
2019

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन ) ऐन-2075

Read More
16 Jan
2019

मंगला सहाना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र सन्चालन गर्न (परामर्श ) सेवा खरिदका लागि आशय पत्र आव्हान

Read More
16 Jan
2019

राष्ट्रपति महिला उद्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

Read More
16 Jan
2019

राष्ट्रपति महिला उद्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

Read More
23 Apr
2019

तलब भत्ता सम्बन्धमा

Read More
16 Jan
2019

जानकारी सम्बन्धमा

Read More
16 Jan
2019

जानकारी सम्बन्धमा

Read More
28 May
2019

राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस, 2076 - हार्दिक आह्‍वान

Read More
28 May
2019

राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस, 2076 - हार्दिक आह्‍वान

Read More
28 May
2019

राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस, 2076 - हार्दिक आह्‍वान

Read More
28 May
2019

राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस, 2076 - हार्दिक आह्‍वान

Read More
28 May
2019

राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस, 2076 - हार्दिक आह्‍वान

Read More
08 July
2019

विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा 15 दिने सूचना

Read More
21 July
2019

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, 2063 लाई संशोधन (पहिलो संशोधन) गर्न बनेको विधेयक, 2075 सम्बन्धमा

Read More
13 Aug
2019

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको 13 औं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा पुरस्कार तथा सम्मान सम्बन्धमा

Read More
13 Aug
2019

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको 13 औं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा पुरस्कार तथा सम्मान सम्बन्धमा

Read More
20 Aug
2019

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा योगदान गर्नुहने गैरसरकारी संघसंस्थालाई पुरस्कार तथा सम्मानको व्यवस्था सम्बन्धमा

Read More
29 Aug
2019

मन्त्रालय र यूएनस्क्यापको संयुक्त आयोजनामा महिला उद्यमशिलता लक्षित राष्ट्रिय स्तरको छलफल कार्यक्रम स

Read More
29 Aug
2019

मन्त्रालय र यूएनस्क्यापको संयुक्त आयोजनामा महिला उद्यमशिलता लक्षित राष्ट्रिय स्तरको छलफल कार्यक्रम स

Read More
29 Aug
2019

मन्त्रालय र यूएनस्क्यापको संयुक्त आयोजनामा महिला उद्यमशिलता लक्षित राष्ट्रिय स्तरको छलफल कार्यक्रम स

Read More
01 Oct
2019

29औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति भवनमा श्रीमान् सचिवज्यूबाट प्रस्तुत

Read More
11 Oct
2019

नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयबीच म

Read More
11 Nov
2019

अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस 2019 को अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका माननीय मन

Read More
18 Oct
2019

श्रीमान् सचिवज्यूबाट सर्वोच्च अदालतबाट आयोजित बाल न्यायसम्बन्धी एक दिवसीय कार्यशालामा बालहित संरक्षण

Read More
25 Oct
2019

Secretary Mr Chandra Kumar Ghimire delivering a key note speech on INGOs & NGOs in the Development o

Read More