Government Of Nepal

Ministry of Women, Children and Senior Citizens

Singhadurbar, Kathmandu

Video Gallery

S.N Name
1. राष्ट्रिय गान Watch Video
2. बालिका सुरक्षा Watch Video
3. महिला उद्यमशीलता विकास Watch Video
4. हवाइ उद्धार Watch Video

Recent Activities

24 Feb
2021

Internship को नतिजा प्रकाशन सम्बनध

Read More
08 Mar
2021

प्रेस विज्ञप्ती

Read More
18 Mar
2021

लिलाम बिक्री सम्बन्धमा

Read More
30 Mar
2021

वैदेशिक अध्ययन तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा

Read More
04 Apr
2021

सृजनशील बाल प्रतिभा प्रोतसाहनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

Read More
25 Apr
2021

बिलक्षण प्रतिभा भएका किशोरीहरुको सम्मान,प्रोत्साहनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

Read More