Video Gallery

S.N Name
1. रास्ट्रिय गान Watch Video

Recent Activities

16 Jan
2019

CEDAW छेठौ प्रतिवेदनमा प्राप्त list of issues सुझाव पठाउने सम्बन्धी सूचना

Read More
16 Jan
2019

मानवबेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको 12 औं राष्ट्रिय दिवस

Read More
16 Jan
2019

अपांगता सहायक सामग्रीको भन्सार छुट सिफारिस सम्बन्धमा

Read More
16 Jan
2019

स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने महिला विकास कार्यक्रमको परिचय, उद्देश्य र कार्यान्वयन विधि

Read More
16 Jan
2019

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयवीच अन्तर्कृया

Read More
16 Jan
2019

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन ) ऐन-2075

Read More