Recent Activities:
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन | सशर्त अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धमा। | वडादशैका साइत सम्बन्धमा | | प्रेस विज्ञप्ति 2078-06-15 | दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | MOFCOM/China (2021) छात्रवृत्ति कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा। | उपयुक्त उम्मेदवार मनोनयन गर्ने बारे। | राय सुझावको लागि पत्र | अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय कार्ययोजना | अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त प्रणाली सम्बन्धि निर्देशिका, 2078 | 31 औं अन्तराष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस नारा | अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँच युक्त प्रणाली सम्बन्धि निर्देशिका 2078 को मस्यौदा सम्बन्धमा। | अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय कार्ययोजना आ.व. 2077/78-2086/87 मस्यौदा सम्बन्धमा। | अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचका लागि पहुँचयुक्त प्रणाली सम्बन्धि निर्देशिका, 2078 राय तथा सुझावको लागि | अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय कार्ययोजना, राय तथा सुझावको लागि | | हवाइ उद्धार प्रगति 2078 | | आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, 2067 | | | मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, 2064 | घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, 2066 | | कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दूर्व्यवहार (निवारण) ऐन, 2071 | बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, 2072 | JDS (2022) छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा। | सरकारी इमेल | 57 औं राष्ट्रिय बाल दिवस नारा | 57 राष्ट्रिय बाल दिवस प्रेस विज्ञप्ती | मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको नारा | मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसमा प्रदान गरिने पुरस्कार सिफारिस आह्वान सम्बन्धी सूचना । | | | मानव बेचविखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको नारा प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना। | | हिंसा पीडित महिला तथा किशोरिहरुलाई सुरक्षित र पुनर्स्थापना गर्न अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन पुनर्स्थापना केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने समबन्धी कार्यक्षेत्रगत सर्तहरु | मंगला साहाना दिर्घकालिन पुनर्स्थापना केन्द्र सन्चालनको लागि पेश भएका आशयपत्र दताको मुल्यान्कनका आधारहरु | हिंसा पीडित महिला तथा किशोरिहरुको लागि मंगला साहाना दिर्घकालिन पुनर्स्थापना केन्द्र सन्चालन गर्न (परामर्श ) सेवा खरिद्का लागि आशयपत्र आव्हानको सुचना | | | निजामति सेवा पुरस्कारको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना | अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि,2078 को मसौदामा राय/सुझाब उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा | सुचिकृत हुने बारेको सूचना |

Introduction

"ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन ऋण व्यवस्था कार्यक्रम" को रुपमा आ.व. २०३९/०४० मा शुरु भएको महिला विकास अभियान कार्यक्रमहरुबाट प्राप्त उपलव्धी, अनुभव र समसामयिक आवश्यकताका आधारमा २०५२ असोज ६ गते " महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय" को स्थापना भयो । महिला तथा समाजका विभिन्न वर्गको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरण गर्दै दिगो शान्ति एवं विकासमा उनीहरुको भूमिकालाई सशक्त बनाउने कार्यमा संलग्न महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नाम बालबालिकालाई अझ उच्च प्राथमिकता दिने हेतुले २०५७ मा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी "महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय" नामाकरण गरियो । २०७५ सालबाट यस मन्त्रालयको नाम महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय रहेको छ ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ आनुसार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनको साथै अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षणका विषयहरु तोकिएका छन् । यसैगरी अनाथ ब ... Read more

माननीय मन्त्री

Uma Regmi

Honorable Minister

सचिव <br/>मोवाइल न:९८५१३२१८३१<br/>

Yam Kumari Khatiwada

Secretary
Mobile No:9851321831

प्रेस विज्ञप्ति 2078-06-15

Published Date :2078-06-15

57 राष्ट्रिय बाल दिवस प्रेस विज्ञप्ती

Published Date :2021-09-05

प्रेस विज्ञप्ति

Published Date : 2021-07-13

श्रीलंकाबाट मानव बेचबिखन पीडित महिलाको उद्धार सम्बन्धमा

Published Date :2020-12-16

मा. मन्त्री श्री लिलानाथ श्रेष्ठ र नेपालका लागि युरोपियन युनियनका महामहिम राजदुत एवम् Head of Delegation Mrs. Nona Deprez वीचको शिष्टचार भेट

Published Date :2020-10-10

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको शुभारम्भ तथा महिला हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको कार्यक्रमको प्रेस विज्ञप्ति

Published Date :2020-11-25

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र नर्वेजियन सरकारको तर्फबाट Norwegian Agency for Development (NORALD) बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न

Published Date :2020-02-03

प्रेस विज्ञप्ती

Published Date :2020-01-20

View More

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरीएको विवरण

Published Date : 2021-07-14

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5 को दफा(3) र नियमावलीको नियम 3 बमोजिम सार्वजनिक गरीएको विवरण

Published Date :2020-10-22

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5 को उपदफा (3) र नियमावलीको नियम 3 बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मिति 2077 वैशाख देखि 2077 असार मसान्तसम्मको सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाको विवरण

Published Date : 2020-08-14

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट 2077 वैशाख र ज्येष्ठ महिनामा सम्पादित प्रमुख कार्यहरुको विवरण

Published Date : 2020-06-26

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5 को उपदफा (3) र नियमावलीको नियम 3 बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित 2076 माघ देखि 2076 चैत्र मसान्तसम्ममा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण

Published Date : 2020-04-27

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5 को उपदफा (3) र नियमावलीको नियम 3 बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित 2076 कार्तिक देखि 2076 पौष मसान्तसम्ममा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण

Published Date : 2020-02-09

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5 को उपदफा (3) र नियमावलीको नियम 3 बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित 2076 भाद्र देखि 2076 मसिंर मसान्तसम्ममा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण

Published Date :2019-11-19

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5 को उपदफा (3) र नियमावलीको नियम 3 बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित 2075 श्रावण देखि 2076 असार मसान्तसम्ममा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण

Published Date : 2019-08-20

View More

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँच युक्त प्रणाली सम्बन्धि निर्देशिका 2078 को मस्यौदा सम्बन्धमा।

Published Date :2021-09-21

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय कार्ययोजना आ.व. 2077/78-2086/87 मस्यौदा सम्बन्धमा।

Published Date :2021-09-21

संस्थागत अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, 2077

Published Date : 2020-10-08

माननीय मन्त्री श्री पार्वत गुरुङज्यूले माघे संक्रान्ति । मकर संक्रान्ति । माघी पर्वका अवसरमा दिनुभएको शुभकामना सन्देश

Published Date :2020-01-15

माननीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री तथा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका नेता श्री थम माया थापाले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने समिति (CEDAW Committee) मा दिनु भएको मन्तब्य

Published Date : 2019-06-16

हवाई उद्धार गरिएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको विवरण 2076।03।11

Published Date :2019-06-06

प्रथम राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस, 2076 सम्बन्धमा

Published Date :2019-05-31

प्रथम राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस, 2076 सम्बन्धमा

Published Date :2019-05-31

View More
प्रवक्ता <br/>मोवाइल न: ९८५११५०३७४<br/>फोन: ०१४२००५०१ <br/>ईमेल: sp@mowcsc.gov.np

Umesh Dhungana

Spokeperson
Mobile No:9851150374
Phone: 014200501
Email: sp@mowcsc.gov.np

S.N

राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, 2077

Published Date :

Download

बाल विवाह विरुद्धको रणनीति, 2072

Published Date :

Download

अपाङ्गता सम्बन्धी 10 वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना

Published Date :

Download

बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति 2069

Published Date :

Download
View More
S.N

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, 2077

Published Date :

Download

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2077

Published Date :

Download

एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) (पहिले संशोधन) नियमावली, 2076

Published Date :

Download

एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, 2070

Published Date :

Download
View More
S.N

अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि,२०७८

Published Date :

Download

विद्यावारिधी गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिने अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, 2077

Published Date :

Download

सृजनशील बाल प्रतिभा प्रोत्साहन कार्यविधि, 2077

Published Date :

Download

महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, 2077

Published Date :

Download
View More
S.N

जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, 2077

Published Date :

Download

संस्थागत अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, 2077

Published Date :

Download

प्रदेशस्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी शशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन -2077

Published Date :

Download

ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहको छनौट तथा केन्द्र संचालन सम्बन्धी मापदण्ड - 2077

Published Date :

Download
View More

Important Services

लैङ्गिक हिंसा सम्पर्क व्यक्ति<br/>सम्पर्क नं. :9851311112<br/>इमेल :bisthmamta1972@gmail.com

Mamta Bista


लैङ्गिक हिंसा सम्पर्क व्यक्ति<br/>Contact No:9851311112<br/>Email :bisthmamta1972@gmail.com
More
हवाई उद्दार सम्पर्क व्यक्ति<br/>सम्पर्क नं. :९८५१२५५२५४<br/>इमेल :goma.dhakal2021@gmail.com

Goma Devi Dhakal


हवाई उद्दार सम्पर्क व्यक्ति
Contact No:9851255254
इमेल :goma.dhakal2021@gmail.com
More

Major Publications

Photo Gallery