नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

लैङ्गिक हिसां विरुध को 16 दिने अभियान प्रेस विज्ञपती