नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

कार्यप्रगति

सि.नं शीर्षक
1 माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा भएका कार्य प्रगति २०७५-०२-०९ डाउनलोड
2 हवाइ उद्धार प्रगति २०७८ डाउनलोड