नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

सूचना तथा समाचार

2021-07-14

अनलाइन प्रश्नावली सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
2021-06-29

सदस्यता मनोनयन सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2021-05-07

कोभिड १९ को संक्रमणबाट विषयगत क्षेत्रमा परेको प्रभाव र यसको नियन्त्रण तथा सम्बोधनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
2021-05-05

सृजनशील बाल प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि आबेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्