नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

सूचनाको हकसम्बन्धी

2024-04-29

स्वत प्रकाशन २०८०-८१ माघ - चैत्र

पुरा पढ्नुहोस्
2024-02-09

स्वत प्रकाशन २०८०-८१ कार्त्तिक-पुस

पुरा पढ्नुहोस्
2080/07/02

स्वत प्रकाशन २०७९ २०८०

पुरा पढ्नुहोस्
2023-07-23

स्वत प्रकाशन २०७९ २०८०

पुरा पढ्नुहोस्
2022-02-14

आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति

पुरा पढ्नुहोस्
2022-02-14

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण ।

पुरा पढ्नुहोस्
2021-10-31

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
2021-10-31

सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक प्रगति

पुरा पढ्नुहोस्
2021-07-14

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरीएको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
2020-10-22

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरीएको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
2020-08-14

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मिति २०७७ वैशाख देखि २०७७ असार मसान्तसम्मको सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
2020-06-26

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट २०७७ वैशाख र ज्येष्ठ महिनामा सम्पादित प्रमुख कार्यहरुको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
2020-04-27

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २०७६ माघ देखि २०७६ चैत्र मसान्तसम्ममा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
2020-02-09

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २०७६ कार्तिक देखि २०७६ पौष मसान्तसम्ममा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
2019-11-19

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २०७६ भाद्र देखि २०७६ मसिंर मसान्तसम्ममा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
2019-08-20

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २०७५ श्रावण देखि २०७६ असार मसान्तसम्ममा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
2019-08-18

दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि हवाई उद्धार गरिएका महिलाहरुको मिति २०७६।४। १ देखिको अद्यावधि विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
2019-08-01

आ.व.०७५।०७६ मा लगतकट्टाका लागि पठाइएका २० वटा मुद्दाहरुमध्ये लगतकट्टा भई जानकारी प्राप्त भएका ९ वटा मुद्दाहरुको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
2019-08-01

आ.व.२०७६।०७७ को वार्षिक स्वीकृत बजेट

पुरा पढ्नुहोस्
2019-04-28

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २०७५ पौष देखि चैत मसान्तसम्ममा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
2019-02-22

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २०७५ श्रावण देखि मंसिर मसान्तसम्ममा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्