नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

सुचनाको हक सम्बन्धी

2021-07-14

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरीएको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
2020-10-22

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरीएको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
2020-08-14

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मिति २०७७ वैशाख देखि २०७७ असार मसान्तसम्मको सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
2020-06-26

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट २०७७ वैशाख र ज्येष्ठ महिनामा सम्पादित प्रमुख कार्यहरुको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्