नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

निर्देशिका/कार्यविधि

सि.नं शीर्षक
1 राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नती पुरस्कार वितरण कार्यविधी, २०८० डाउनलोड
2 अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हवाई यात्रामा दिइने छुट वा सहुलियत सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३ डाउनलोड
3 छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका, २०६४ डाउनलोड
4 श्रमजीवी महिलाहरुप्रति डान्स रेस्टुरेन्ट, डान्स बारजस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पिडन नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका, २०६५ डाउनलोड
5 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनस्र्थापन कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०६८ डाउनलोड
6 पुनर्स्थापना केन्द्र संचालन निर्देशिका, २०६८ डाउनलोड
7 अपाङ्गता भएका व्यक्तिकालागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ डाउनलोड
8 मानव बेचबिखन विरुद्धको स्थानीय समिति (गठन तथा परिचालन) निर्देशिका २०७० डाउनलोड
9 मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा संलग्न सरोकारहरुका लागि मनोसामाजिक मनोविमर्श निर्देशिका डाउनलोड
10 सिंहदरबार परिसर भित्र निजामती कर्मचारीका शिशुहरुको लागि संचालित दिवा शिशु स्याहार केन्द्र संचालन कार्यविधि २०७१ डाउनलोड
11 लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि पुरुष सञ्जाल (Male Leader Network) परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड
12 राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ डाउनलोड
13 बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ नेपाल सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ डाउनलोड
14 बालबालिका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ डाउनलोड
15 सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७६ डाउनलोड
16 अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संरक्षणको लागि स्थापना भएका बालगृहलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ डाउनलोड
17 दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ डाउनलोड
18 तथ्याङ्क तथा अभिलेख अद्यावधिक गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने कार्यविधि, २०७७ डाउनलोड
19 महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ डाउनलोड
20 महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ डाउनलोड
21 सृजनशील बाल प्रतिभा प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७७ डाउनलोड
22 अपाङ्गता ग्राम निर्माण तथा सञ्चालन कार्यवविधि, २०७८ डाउनलोड
23 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवसीय पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ डाउनलोड
24 सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० डाउनलोड
25 राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति कार्ययोजना २०८० डाउनलोड