नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

तस्विर संग्रह

माफ गर्नुहोस् । विवरण उपलब्ध छैन ।