नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

पुराना अभिलेखहरु

सि.नं शीर्षक
1 शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१/०७२ डाउनलोड/ हेर्ने
2 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७२ / ०७३ ) डाउनलोड/ हेर्ने
3 मानव वेचबिखन तथा घरेलु हिंसाबाट प्रभावितका लागि संचालित पुनस्र्थापना तथा सेवा केन्द्र सम्बन्धी अध्ययन प्रतिबेदन, २०७३ डाउनलोड/ हेर्ने
4 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७३ / ०७४ ) डाउनलोड/ हेर्ने
5 अपांगताको लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना ( CBR ) कार्यक्रमको प्रभावकारीता अध्ययन २०७४ डाउनलोड/ हेर्ने
6 दिवा सेवा केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन २०७४ डाउनलोड/ हेर्ने
7 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ( आ.व. २०७४ / ०७५ ) डाउनलोड/ हेर्ने
8 मन्त्रालयबाट अनुदानमा सञ्चालित गैह्रसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन २०७५ डाउनलोड/ हेर्ने
9 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व. २०७५/०७६) डाउनलोड/ हेर्ने
10 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिवेदन, २०७६ डाउनलोड/ हेर्ने
11 Development of Costing Framework and Costing of Gender Equality Instruments in Nepal - २०१६ डाउनलोड/ हेर्ने
12 आ.व. २०७६/०७७ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन डाउनलोड/ हेर्ने
13 राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम-बुलेटिन वर्ष :१ अंक: १: २०७६ असार डाउनलोड/ हेर्ने
14 वादी समुदायका महिलाका लागि लक्षित घरविकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन डाउनलोड/ हेर्ने
15 लक्षित वर्ग कल्याणका लागि संचालन भएका कार्यक्रमहरु बाट सेवाग्राहीहरुको सन्तुष्टि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिबेदन डाउनलोड/ हेर्ने
16 सरकारद्वारा सञ्चालित बालकल्याण गृहहरुको व्यवस्थापन सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन डाउनलोड/ हेर्ने
17 महिला विकास कार्यक्रममा दलित जनजाति महिलाहरुको सहभागिताको अध्ययन डाउनलोड/ हेर्ने
18 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सहायक सामग्री उत्पादन र वितरणको प्रभावकारिता अध्ययन डाउनलोड/ हेर्ने