नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

पुराना अभिलेखहरु

सि.नं शीर्षक
1 शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१/०७२ डाउनलोड
2 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७२ / ०७३ ) डाउनलोड
3 मानव वेचबिखन तथा घरेलु हिंसाबाट प्रभावितका लागि संचालित पुनस्र्थापना तथा सेवा केन्द्र सम्बन्धी अध्ययन प्रतिबेदन, २०७३ डाउनलोड
4 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७३ / ०७४ ) डाउनलोड
5 अपांगताको लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना ( CBR ) कार्यक्रमको प्रभावकारीता अध्ययन २०७४ डाउनलोड
6 दिवा सेवा केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन २०७४ डाउनलोड
7 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ( आ.व. २०७४ / ०७५ ) डाउनलोड
8 मन्त्रालयबाट अनुदानमा सञ्चालित गैह्रसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन २०७५ डाउनलोड
9 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व. २०७५/०७६) डाउनलोड
10 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिवेदन, २०७६ डाउनलोड
11 Development of Costing Framework and Costing of Gender Equality Instruments in Nepal - २०१६ डाउनलोड
12 आ.व. २०७६/०७७ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन डाउनलोड
13 राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम-बुलेटिन वर्ष :१ अंक: १: २०७६ असार डाउनलोड
14 वादी समुदायका महिलाका लागि लक्षित घरविकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन डाउनलोड
15 लक्षित वर्ग कल्याणका लागि संचालन भएका कार्यक्रमहरु बाट सेवाग्राहीहरुको सन्तुष्टि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिबेदन डाउनलोड
16 सरकारद्वारा सञ्चालित बालकल्याण गृहहरुको व्यवस्थापन सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन डाउनलोड
17 महिला विकास कार्यक्रममा दलित जनजाति महिलाहरुको सहभागिताको अध्ययन डाउनलोड
18 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सहायक सामग्री उत्पादन र वितरणको प्रभावकारिता अध्ययन डाउनलोड